Professioneel slijpen van uw messen en scharen

Is uw mes bot, de messenslijper zorgt ervoor dat uw messen, scharen weer als nieuw zijn (en beter).
Ze slijpen uw messen, zakmessen en scharen.

Voor vragen kunt u ons bellen, mailen of langskomen.

De scharensliep verdiende vooral de kost met het slijpen van scharen en messen.
Daarnaast sleep hij in voorkomende gevallen ook allerlei andere voorwerpen zoals schaatsen in de winter.
Bijna iedere oudere zal nog wel weten hoe de latere scharensliep er uitziet.
Het eerste dat opviel was het grote wiel (jaagwiel), een soort vliegwiel dat
door middel van de trapper in beweging werd gebracht en op zijn beurt de slijpsteen,
die zich aan de rechterkant van de wagen bevond, deed draaien.
Ook werd er een houten schijf mee in beweging gebracht, waaromheen een leren riem is bevestigd.
Eenmaal per week werd met een kwastje een mengsel van gekookte lijm en amaril op deze riemgesmeerd, die op deze wijze
geschikt werd gemaakt om de geslepen voorwerpen zo nodig te polijsten.
De eigenlijke slijpsteen heeft in de loop der jaren een verandering ondergaan al is zijn uiterlijk oppervlakkig gezien hetzelfde gebleven.
Vroeger werd hij van zandsteen vervaardigd, tegenwoordig van amarilsteen, dat weliswaar grover van korrel is.
Deze verandering van materiaal heeft ook een wijziging in de manier van werken tengevolge gehad.
Aan de rechterkant van de wagen is een kleine watertank, die via een buisje water brengt tot boven de slijpsteen.
Hier kon men door een kraantje de watertoevoer voor de slijpsteen regelen. Het was noodzakelijk dat de steen nat gehouden werd.
De invoering van de amarilsteen die niet nat gemaakt behoefde te worden heeft het watertankje overbodig gemaakt.