Annemieke’s Kramerie b.v.
Alles voor de meest complete bruidslijst
Speciaalzaak in serviezen, glas en kristal, bestekken, huishoudelijke- en sfeervolle geschenken.

Annemieke’s Kramerie b.v.
Machineweg 3
1432 EK Aalsmeer
tel.+31(0)297-385281
fax +31(0)297-385279
K.v.K. Amsterdam nr/ 34096319
BTW n. NL 8048.15.896. B01
ING Bank 66.24.77.197 (IBAN NL29INGB0662477197)

Op al onze transacties zijn van toepassing de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging Gebra, gedeponeerd ter griffie van de arondissementsrechtbank te ‘s-Geavenhage, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Prijswijzigingen, wijzigingen inuitvoering een drukfouten voorbehouden. Genoemde artikelprijzen zijn geldig tot 8 weken na publicatie en/of zolang de voorraad strekt. Het kan zijn dat sommmige producten uit deze uitgave niet (meer) aanwezig zijn in onze winkel. In dat geval kunnen wij u zeker met een goed alternatief van dienst zijn

Annemieke’s Kramerie b.v.
Machineweg 3
1432 EK Aalsmeer
tel.+31(0)297-385281
fax +31(0)297-385279
K.v.K. Amsterdam nr/ 34096319
BTW n. NL 8048.15.896. B01
ING Bank 66.24.77.197 (IBAN NL29INGB0662477197)